מספר לא מבוטל של מנהלים שפגשתי בשנים האחרונות, לא ידעו בדיוק האם החברה שלהם רווחית ואם כן עד כמה, די מפתיע בהתחשב בעובדה שהמטרה הראשית של מנהל היא להוביל את החברה לרווחים מקסימליים.

לא אחת קיימת אצל מנהלים אי הבנה בנוגע להבדל בין תזרים מזומנים לבין דו”ח רווח והפסד, מהו רווח גולמי לעומת רווח נקי ובנוסף גם חוסר בקיאות בקריאת הדוחות הפיננסים שמתקבלים מרואה החשבון.

מרבית המנהלים מתייחסים למצב הכספי בבנק כברומטר מדידה, האם החברה רווחית או לא וזאת כמובן דרך שגוייה אשר אינה מציגה את שורת הרווח האמיתית של החברה. השאלה היא אם כך, איך תדע מתי העסק שלך מרוויח ולהלן תשובתי המקיפה.

הדו”ח קובע אם הרווחת או הפסדת!

דוחות כספיים הנם מפת דרכים הכרחית לכל מנהל. מתוך שלל הדוחות שמופקים באמצעות תוכנת הנהלת חשבונות ו/או דו”חות אקסל למיניהם, הדוחות שקובעים מהו הסטטוס הפיננסי האמיתי הם אך ורק דוחות שהונפקו על ידי רואה החשבון של החברה, קרי מאזן בוחן ודו”ח רווח/הפסד.

הסיבה לכך היא שרואה החשבון הוא הסמכות המיומנת ביותר לאסוף את כל הנתונים בצורה נכונה ולבצע חישובים והתאמות, שמנהלים לא תמיד מודעים אליהם כגון פחת או שווי שימוש רכב.

עם זאת, רוב המנהלים מקבלים לידיהם דוחות כספיים מרואה החשבון פעמיים בשנה במקרה הרע, או פעם בשנה במקרה הגרוע, כאשר המצב האידאלי הוא לקבל מאזן בוחן ודו”ח רווח/הפסד לפחות פעם ברבעון.

ניתוח דו”חות בתדירות גבוהה יסייע לך לוודא שאכן התוכנית העסקית קורמת עור וגידים, במונחים פיננסים אמיתיים. באם רואה החשבון אינו יכול לספק את הדו”חות באופן תדיר, כדאי לשקול להחליפו או לחלופין לדרוש ממנו זאת כתנאי להמשך ההתקשרות.

קריאה נכונה של מאזנים ודוחות

כל מנהל מכיר את היום בו הוא נפגש עם רואה החשבון על מנת לחתום על הדו”חות הכספיים טרם הגשתם לרשויות המס. הדו”חות עליהם חותם המנהל ועליהם הוא אחראי מבחינת חוקית, מכילים סיכום ונתונים כספיים רבים, שחלקם אינם מובנים במלואם למנהל.

בדרך כלל ייגש המנהל מיד לשורה הסופית, כלומר האם החברה הרוויחה או הפסידה ולא יתעמק בשלל הנתונים הפיננסים והביאורים. למעשה המנהל מוותר על מידע עסקי חשוב מאין כמוהו שיוכל לסייע רבות בהובלת החברה ליעדים שנקבעו.

רצוי שכל מנהל אשר מרגיש שחסר לו את הידע התיאורטי והמקצועי להבין את כל מרכיבי הדו”חות ומשמעותם, יקדיש זמן ומאמץ בתהליך למידת הנושא, על ידי סדרת פגישות עם רואה החשבון או יועץ עסקי מנוסה, על מנת להכיר ולהבין את התמונה הפיננסית המלאה.

פרט לעובדה שיתגלו רעיונות חדשים לניהול ואפשרויות להגדלת רווחיות, תתווסף למנהל הרגשת בטחון ושליטה מלאה בנעשה בחברה.

איך יודעים שהדוחו”ת אמינים?

התנאי העיקרי לקבלת מאזן בוחן מדויק יכול להתרחש רק כאשר כלל הנתונים יועברו לרואה החשבון בזמן אמת ובכלל זאת: חשבוניות ספקים, פרסום, קופה קטנה, כרטיסי אשראי ועוד. הרי לא ניתן לבקש מרואה החשבון לקבל דוח רווח והפסד בזמן שטרם הועברו אליו כל ההכנסות וההוצאות.

באחריות המנהל לגבש מנגנון יעיל ומהיר להעברת חשבוניות והוצאות לרואה החשבון וכך יהיה ניתן להבטיח שהדו”חות יהיו אמינים ומדויקים.

נושא חשוב נוסף הוא חישוב ערך מלאי נכון. ערך המלאי משפיע ישירות על תוצאת הרווח בחברה ולכן יש לחשב את ערך המלאי האמיתי כחלק בלתי נפרד מאמינות הדוחות.

להבין יותר = להרוויח יותר!

אם גם אתה רוצה להתקדם לניהול נכון ויעיל יותר ולהבין את רזי סעיפי הדו”חות הפיננסים, יהיה עליך לשלב בניהול הזמן שלך ערוצי למידה, קריאה והבנה מעמיקה של מאזנים פיננסים, להסתייע ביועצים עסקיים ולשלב את המסקנות החדשות כחלק מהניהול השוטף של החברה.

זו הדרך הנכונה להגברת המודעות בדבר הרווח או ההפסד של העסק: מעקב מדויק אחר הדו”חות ויכולת פרקטית לבצע שינויים שישפרו ויגדילו את התמורה העסקית שלך בטווח הקצר והארוך.

שאלות נוספות? פנו אלינו!

פנייה בווטסאפ חייגו עכשיו צור קשר
זקוקים לייעוץ עסקי? מוזמן להתייעץ איתנו