מהי תרבות ארגונית

בפשט, תרבות ארגונית היא הדרך, הכללים והשיטות הנהוגות לביצוע הפעולות השוטפות בעסק. תרבות זו עומדת לצד לכללים המפורשים הנכתבים בתקנון החברה, ומייצגת במהותה ערכים ונורמות אשר מונהגות ומשתרשות בפעילותו של העסק.

תרבות ארגונית וחשיבותה לעסק

פתיחת עסק חדש כוללת בחובה, בנוסף לאספקטים עסקיים מפורשים כגון תוכנית עסקית, הגדרת המשאבים, קביעת תקציבים לשיווק ומכירות וכדומה, גם הכרח לנסח חזון ויעדים לעתיד. בסעיף זה יכללו האמונות והערכים העומדים בבסיס הארגון, שיש להביאם לידי ביטוי בהתנהלותו השוטפת.

כיצד מיושמת תרבות ארגונית בפעילות העסק?

המטרות והיעדים של העסק נגזרים מתוך הערכים שעומדים ביסודו. מתוך ערכים אלו ייגזרו תוכניות העבודה, החל משלב תוכנית המסגרת והגדרת היעדים ועד לשלבי הביצוע המפורטים ביותר, אשר יכללו את הקצאת המשאבים בהם נמנים הון ראשוני, חומרי הגלם וכוח העבודה, חלוקת המשימות וניהול הזמן.

גם סביבת העבודה מושפעת מתרבות ארגונית. בהקשר זה, נכללות נורמות ההתנהגות המועברות על ידי ההנהלה לעובדים, יחסים וגמול הניתנים לעובדים הזוטרים, ביצוע משובים, פעילויות החברתיות וימי עיון וכן אספקטים נוספים.

תרבות ארגונית באה לידי ביטוי גם באופן בו החברה מתנהלת מול לקוחותיה. ניתן לראות את השפעתה החל במקצועיות השירות כך באיכות המוצר והמענה הטכני, אל דרכי מכירה והתמודדות עם בעיות, בנועם ההליכות של העובדים ובסגנון פנייתם אל הלקוחות.

כיצד תרבות ארגונית עוזרת לעסק הנמצא בקשיים?

עסקים רבים נמצאים על סף שינוי גדול או חווים אותו על אף כורחם, מבלי לנהל כל תכנון מוקדם. קביעת תרבות ארגונית חזקה ויציבה אם כך, נחוצה ביותר לצורך התמודדות עם סביבה דינאמית, מתחרים בתחום התמחותו של העסק, שינויים ארגוניים בכוח האדם ואספקטים נוספים.

הקניית כללים, ערכים ונורמות מתאימים עומדים בבסיס כל אסטרטגיה ותוכנית עבודה של חברה, קטנה כגדולה.

אבני היסוד לתכנון דרכי הפעולה

על כל קושי בארגון ניתן להתגבר בטווח הרחוק על ידי הנחלת תרבות ארגונית מתאימה. מערכת הערכים הנכונה היא זו שתביא לשיפור בביצועים ובתפוקה, התמודדות יעילה עם קשיים ומניעת מחסומים פנימיים וחיצוניים.

מחסומים בדרכו של עסק אינם עסקיים גרידא. אלו, אשר נובעים מעבודת הסגל עשויים לעלות בצורת התנגדויות למהלכי ההנהלה. התנגדות העובדים לשינוי או לביצוע תוכנית ייעודית, מונעת מהארגון להשיג את מטרותיו ביעילות.

כתוצאה מכך הארגון מסתכן בפגיעה ישירה ברווחיות.

הנחלת תרבות ארגונית דורשת תכנון ומחשבה. יצירת תרבות כזו או אחרת מכוח הנוהג בלבד, מבלי לחשוב על הערכים חשובים בפעולות העסק, לא יסייעו ביעילותו ואף יעמדו כנגדו תוך ביצוע שינויים ארגוניים כאשר יידרשו.

על מנת להעלות על הכתב וליישם תרבות ארגונית מפורשת אשר תתאים לאופי הארגון, לסביבה שבה הוא פועל ולאופי העבודה המבוצעת בו, נדרש ייעוץ עסקי מקצועי אשר ינחה ויתווה את הנורמות, כמו גם את שיטת ההטמעה בארגון.

ב-ADVISING פיתחנו שיטת ייעוץ ארגוני ועסקי ייחודית המאפשרת לנו להעניק ללקוח שירות אישי, מותאם ויעיל ששם דגש על ניסוח והטעמת התרבות הארגונית לצרכים המדויקים של החברה.

פנייה בווטסאפ חייגו עכשיו צור קשר
זקוקים לייעוץ עסקי? מוזמן להתייעץ איתנו